Vóór-Genesis l

Welkom op de pagina "Vóór-Genesis I".


Het onstaan van de "mensachtige" in het Grote Universum.


Mijn interpretatie van de uitspraak: "Uit stof zijt gij voortgekomen.......tot stof zult gij wederkeren" is: "Uit het onzichtbare onstaan en weer terug naar het onzichtbare". In de tussenliggende periode zijn wij zichtbaar leven dat op chemisch neuro biologische wijze is ontstaan.


Om te beginnen een uitspraak van Albert Einstein:
"Een atoom is een minuscuul EM-veldje met een eigen trillingswaarde/frequentie. De hele zichtbare en onzichtbare kosmos is één groot EM-veld". Ik heb het hier over het leven: atomen, moleculen, cellen, organen en lichamen.

Aansluitend daarop verklaarde Max Planck ooit: "Alle materie ontstaat en bestaat alleen bij de gratie van een kracht die de atoomdeeltjes in trilling brengt en ze in het minuscule zonnestelsel van het atoom bijeenhoudt".


Om een indruk te krijgen van de omvang van ons Universum het volgende.

Ons zonnestelsel bestaat uit de aarde met daar omheen een aantal planeten die samen rond de zon draaien en bevindt zich in de melkweg welke weer onderdeel is van ongeveer 40 sterrenstelsels, in een sterrenwolk met 10.000 melkwegstelsels , Super cluster. Superclusters. Uit eigen informatie kan ik melden dat buiten de grens hiervan zich een nog veel groter Universum bevindt. Een Super Universum dus.